‘‘Batumi Build 2022’’.

‘‘Batumi Build 2022’’.
‘‘Batumi Build 2022’’.
შპს "სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია "სოვბი" ვმონაწილეობთ, 2022 14-16 მარტს ბათუმში დაგეგმილ რიგით მე-11 სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების გამოფენაზე ‘‘Batumi Build 2022’’.