წნევის რეგულატორი RDS ტიპი

წნევის რეგულატორი RDS ტიპი
წნევის რეგულატორი RDS ტიპის

წნევის რეგულატორი RDS ტიპის მზადდება ქ.თბილისში
„სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია „სოვბი“-ს მიერ შემდეგი მოდიფიკაციით.

 DN 50X100    DN 100X150
 DN 150X200  DN 250X300

 

                                                      ტექნიკური მახასიათებლები

1.  პირობითი წნევა P, მპა- 5,5.
2.  სამუშაო გარემო - ბუნებრივი გაზი OCT-51,40-83.
3.  წნევა შესასვლელზე,მპა -0,03÷5,5.
4.  წნევა გამოსასვლელზე:
ზედა ზღვარი,მპა-2,5
 ქვედა ზღვარი,მპა- 0,02
5. რეგულატორის მგრძნობიარობა,მპა - 0,01
6. შემამჭიდროვებელი მასალა ჩამკეტში-რეზინი ფოლადზე.
7. დასაყენებელი მდგომარეობა - ნებისმიერი.
8. მუშა გარემოს ტემპერატურა °C – (5÷10).
9. გარემოს ტემპერატურა °C – (-30÷+55).
10.  ჰაერის შედარებითი ტენიანობა 35°C ტემპერატურის პირობებში 95±3%-მდე.
11.  რეგულატორის გათბობა ხდება წყლის საშუალებით,რომლის წნევაა მპა-0,2÷0,6.
12. გათბობისათვის საჭირო წყლის ტემპერატურა 50-დან 90°C-მდე.
13. მილგაყვანილობასთან მიერთება მილტუჩის საშუალებით.
14. რეგულატორი უზრუნველყოფს სტაბილურ მუსაობას, როცა Pშემ>1.1Pგამოს.
15. რეგულატორი მიეკუთვნება შეკეთებად კლასის ნაკეთობას.
16. საშუალო მომსახურების ვადა არანაკლებ 15 წლისა.

 ტელ: (+995) 599 10 41 47

 

წნევის რეგულატორი RDS ტიპის
წნევის რეგულატორი RDS ტიპის