ნებართვა და ლიზენზია

ნებართვა და ლიზენზია
ლიცნზია
შპს "სამეცნიერო და საწარმოო კომპანია სოვბი" ამოწმებს მილსადენების, ლითონკონსტრუქციების, რეზერვუარების შენადუღი ნაკერების შემოწმებას სხვადასხვა ფიზიკური მეთოდებით:რადიოგრაფიული (RT),ულტრაბგერითი (UT), ვიზუალური (VT), მაგნიტურ ფხვნილოვანი (MT) და გამჭოლი ნივთიერებებით (PT), აგრეთვე მილსადენების შემოწმებას ჰერმეტულობაზე (LT).
                 კომპანია შპს "სსკ სოვბი" ამზადებს გაზგამანაწილებელ სადგურებს,გაზგამანაწილებელ სადგურებს , გაზგამანაწილებელ კარადებს, ოდორიზატორებს, ფილტრებს, ამოწმებს მილსადენების შედუღებულ პირაპირებს.
                  კომპანია "სოვბი" ამზადებს სხვადასხავა დიამეტრების წნევის რეგულატორებს RDS (50X100,100X150,150X200,250X300) 
                  -შემავალი წნევა Pвход=0,05÷5,5 მპა
                  -გამოსასვლელი წნევა   Pвых= 0,03÷1,6 მპა
       ხარჯი: Qmin- 10მ³/სთ
                  Qmax -  195000 მ
³/სთ
              ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად გვაქვს :
 1. ბირთვულ და რადიაციული სამუშაოების ლიცენზია №000080 გაცმული 2014 წლის 8 მარტს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ.
 2.  საშიშ საწარმოო ობიექტებთან დაკავშირებული საქმიანობის ნებართვა №06/184 გაცემული 2007 წლის 18 იბნისს (უვადო) სსიპ საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის მიერ.
3. მეწარმე სუბიექტის სტანდარტები:
- გაზგამანაწილებელ სადგურზე : - სასტ 20783990-001-2016
- წნევის რეგულატორზე:  -სასტ 20783990-002-2016
4. პასპორი და ტექნიკური აღწერილობა:
-  წნევის რეგულატორზე.
- გაზგამანაწილებელ სადგურზე.
- გაზგამანაწილებელ კარადაზე.