image
შპს "სსკ სოვბი"
image
საყოფაცხოვრებო, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება და მშენებლობა.
image
კომპანია, რომელიც აპროექტებს და ხარისხიანად აშენებს გაზსადენებს, ნავთობსადენებსა და წყალსამეურნეო საინჟინრო სისტემებს
image
სოვბი
სოვბის გუნდის მუშაობის პროცესი.
ფოტოგალერეაში შეგიძლიათ იხილოთ შპს. სოვბის გუნდის მუშაობის პროცესი.
ნებართვა და ლიზენზია
შპს "სამეცნიერო და საწარმოო კომპანია სოვბი" ამოწმებს მილსადენების, ლითონკონსტრუქციების, რეზერვუარების შენადუღი ნაკერების შემოწმებას სხვადასხვა ფიზიკური მეთოდებით:რადიოგრაფიული (RT),ულტრაბგერითი (UT), ვიზუალური (VT), მაგნიტურ ფხვნილოვანი (MT) და გამჭოლი ნივთიერებებით (PT), აგრეთვე მილსადენების შემოწმებას ჰერმეტულობაზე (LT).
                 კომპანია შპს "სსკ სოვბი" ამზადებს გაზგამანაწილებელ სადგურებს,გაზგამანაწილებელ სადგურებს , გაზგამანაწილებელ კარადებს, ოდორიზატორებს, ფილტრებს, ამოწმებს მილსადენების შედუღებულ პირაპირებს.
                  კომპანია "სოვბი" ამზადებს სხვადასხავა დიამეტრების წნევის რეგულატორებს RDS (50X100,100X150,150X200,250X300) 
                  -შემავალი წნევა Pвход=0,05÷5,5 მპა
                  -გამოსასვლელი წნევა   Pвых= 0,03÷1,6 მპა
       ხარჯი: Qmin- 10მ³/სთ
                  Qmax -  195000 მ
³/სთ
              ზემოთ აღნიშნული სამუშაოების შესასრულებლად გვაქვს :
 1. ბირთვულ და რადიაციული სამუშაოების ლიცენზია №000080 გაცმული 2014 წლის 8 მარტს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს მიერ.
 2.  საშიშ საწარმოო ობიექტებთან დაკავშირებული საქმიანობის ნებართვა №06/184 გაცემული 2007 წლის 18 იბნისს (უვადო) სსიპ საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის მიერ.
3. მეწარმე სუბიექტის სტანდარტები:
- გაზგამანაწილებელ სადგურზე : - სასტ 20783990-001-2016
- წნევის რეგულატორზე:  -სასტ 20783990-002-2016
4. პასპორი და ტექნიკური აღწერილობა:
-  წნევის რეგულატორზე.
- გაზგამანაწილებელ სადგურზე.
- გაზგამანაწილებელ კარადაზე.
‘‘Batumi Build 2022’’.
შპს "სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია "სოვბი" ვმონაწილეობთ, 2022 14-16 მარტს ბათუმში დაგეგმილ რიგით მე-11 სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების გამოფენაზე ‘‘Batumi Build 2022’’.
წნევის რეგულატორი RDS ტიპი

წნევის რეგულატორი RDS ტიპის მზადდება ქ.თბილისში
„სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია „სოვბი“-ს მიერ შემდეგი მოდიფიკაციით.

 DN 50X100    DN 100X150
 DN 150X200  DN 250X300

 

                                                      ტექნიკური მახასიათებლები

1.  პირობითი წნევა P, მპა- 5,5.
2.  სამუშაო გარემო - ბუნებრივი გაზი OCT-51,40-83.
3.  წნევა შესასვლელზე,მპა -0,03÷5,5.
4.  წნევა გამოსასვლელზე:
ზედა ზღვარი,მპა-2,5
 ქვედა ზღვარი,მპა- 0,02
5. რეგულატორის მგრძნობიარობა,მპა - 0,01
6. შემამჭიდროვებელი მასალა ჩამკეტში-რეზინი ფოლადზე.
7. დასაყენებელი მდგომარეობა - ნებისმიერი.
8. მუშა გარემოს ტემპერატურა °C – (5÷10).
9. გარემოს ტემპერატურა °C – (-30÷+55).
10.  ჰაერის შედარებითი ტენიანობა 35°C ტემპერატურის პირობებში 95±3%-მდე.
11.  რეგულატორის გათბობა ხდება წყლის საშუალებით,რომლის წნევაა მპა-0,2÷0,6.
12. გათბობისათვის საჭირო წყლის ტემპერატურა 50-დან 90°C-მდე.
13. მილგაყვანილობასთან მიერთება მილტუჩის საშუალებით.
14. რეგულატორი უზრუნველყოფს სტაბილურ მუსაობას, როცა Pშემ>1.1Pგამოს.
15. რეგულატორი მიეკუთვნება შეკეთებად კლასის ნაკეთობას.
16. საშუალო მომსახურების ვადა არანაკლებ 15 წლისა.

 ტელ: (+995) 599 10 41 47

 

Batumi Build Virtual 2021

 GEONET EXPO LLC შემდგომში EXPO BATUMI LLC საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო გამოფენებისა და ღონისძიებების ორგანიზატორი კომპანიაა. EXPO BATUMI-მა საფუძველი ჩაუყარა კავკასიის რეგიონში საერთაშორისო გამოფენების ორგანიზებას და ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას პირველ ვირტუალურ სამშენებლო გამოფენაში.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაჩაბელის 1/6 (ლეონიძის 6)
(032) 2 999 614
(+995) 599 104 147
info@sovbi.ge
(+995) 571 20 61 73 sovbi@rambler.ru sovbi777@gmail.com