image
საყოფაცხოვრებო, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება და მშენებლობა.
image
კომპანია, რომელიც აპროექტებს და ხარისხიანად აშენებს გაზსადენებს, ნავთობსადენებსა და წყალსამეურნეო საინჟინრო სისტემებს
image
image
გაზსადენი, ნავთობსადენი, წყალსადენი მილებისა და ლითონკონსტრუქციების კონტროლი და ტექნიკური დიაგნოსტიკა საერთაშორისო სტანდარტებით
სოვბი
‘‘Batumi Build 2022’’.
შპს "სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია "სოვბი" ვმონაწილეობთ, 2022 14-16 მარტს ბათუმში დაგეგმილ რიგით მე-11 სამშენებლო მასალების ტექნოლოგიებისა და უძრავი ქონების გამოფენაზე ‘‘Batumi Build 2022’’.
წნევის რეგულატორი RDS ტიპი

წნევის რეგულატორი RDS ტიპის მზადდება ქ.თბილისში
„სამეცნიერო-საწარმოო კომპანია „სოვბი“-ს მიერ შემდეგი მოდიფიკაციით.

 DN 50X100    DN 100X150
 DN 150X200  DN 250X300

 

                                                      ტექნიკური მახასიათებლები

1.  პირობითი წნევა P, მპა- 5,5.
2.  სამუშაო გარემო - ბუნებრივი გაზი OCT-51,40-83.
3.  წნევა შესასვლელზე,მპა -0,03÷5,5.
4.  წნევა გამოსასვლელზე:
ზედა ზღვარი,მპა-2,5
 ქვედა ზღვარი,მპა- 0,02
5. რეგულატორის მგრძნობიარობა,მპა - 0,01
6. შემამჭიდროვებელი მასალა ჩამკეტში-რეზინი ფოლადზე.
7. დასაყენებელი მდგომარეობა - ნებისმიერი.
8. მუშა გარემოს ტემპერატურა °C – (5÷10).
9. გარემოს ტემპერატურა °C – (-30÷+55).
10.  ჰაერის შედარებითი ტენიანობა 35°C ტემპერატურის პირობებში 95±3%-მდე.
11.  რეგულატორის გათბობა ხდება წყლის საშუალებით,რომლის წნევაა მპა-0,2÷0,6.
12. გათბობისათვის საჭირო წყლის ტემპერატურა 50-დან 90°C-მდე.
13. მილგაყვანილობასთან მიერთება მილტუჩის საშუალებით.
14. რეგულატორი უზრუნველყოფს სტაბილურ მუსაობას, როცა Pშემ>1.1Pგამოს.
15. რეგულატორი მიეკუთვნება შეკეთებად კლასის ნაკეთობას.
16. საშუალო მომსახურების ვადა არანაკლებ 15 წლისა.

 ტელ: (+995) 599 10 41 47

 

Batumi Build Virtual 2021

 GEONET EXPO LLC შემდგომში EXPO BATUMI LLC საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი საერთაშორისო გამოფენებისა და ღონისძიებების ორგანიზატორი კომპანიაა. EXPO BATUMI-მა საფუძველი ჩაუყარა კავკასიის რეგიონში საერთაშორისო გამოფენების ორგანიზებას და ჩვენ ვიღებთ მონაწილეობას პირველ ვირტუალურ სამშენებლო გამოფენაში.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება ''სოვბი" დაარსებულია ქ. თბილისში, 1987 წელს. შ.პ.ს. ''სოვბი" წლების განმავლობაში დაკავებული იყო გაზის მეურნეობის სამრეწველო და საყოფაცხოვრებო დანიშნულების ხელსაწყოების დაპროექტებითა და შემდგომ მათი გამოშვებით.
მის მიერ გამოშვებულმა პროდუქციამ აღიარება და გამოყენება ჰპოვა არა მარტო საქართველოში, არამედ ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნებშიც (რუსეთი, უკრაინა, ყაზახეთი, თურქმენეთი და სომხეთი).
         2003 წელს ხელმეორედ რეგისტრაციის დროს, ჩამოყალიბდა, როგორც შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "სამეცნიერო საწარმოო კომპანია ''სოვბი", რომელიც ხარისხზე ორიენტირებული საინჟინრო კვლევა-ძიებითი, სამეცნიერო, საპროექტო და პროდუქციის გამომშვები ორგანიზაციაა. იგი თავის სტრუქტურაში ძირითადად მოიცავს ისეთ განყოფილებებს როგორიცაა: სისტემების იდენტიფიკაციის და მართვის პრობლემების ლაბორატორია, საკონსტრუქტორო განყოფილება, სამეცნიერო-საპროექტო განყოფილება, მილსადენების დეფექტოსკოპიის და იზოლაციის ლაბორატორია, საცდელი წარმოება, მარკეტინგის, სპეციალური განყოფილება, სამშენებლო-სატრანსპორტო და სხვა.
         კომპანია დაკომპლექტებულია მაღალკვალიფიციური სამეცნიერო, ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალით და მუშებით, რომელთაც საკმაოდ დიდი გამოცდილება აქვთ მიღებული როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო პროექტებში მონაწილეობის დროს (ირანის შირვან-მეშხედის, ყაზახი-საგურამოს, ვლადიკავკაზი-თბილისის, საგურამო-გორის, ასპინძა-ახალციხის,ქუთაისი-აბაშის, გარდაბანი-თბილისის, სამტრედია-სუფსის, ВР-ის, ბაქო-ჯეიჰანის, მილენიუმის (ემ-სი-ჯი), სუფსის ტერმინალის და სხვ.).
        შესრულებული აქვს როგორც სახელმწიფო, ისე კერძო ადგილობრივი და უცხოური კომპანიების სამუშაოები.
        კომპანიის ძირითად საქმიანობას წარმოადგენს:
─ მართვის ობიექტების მათემატიკური აღწერილობა და მოდელების შექმნა;
─ საინჟინრო-საძიებო, მათ შორის გეოლოგიური და ჰიდროლოგიური სამუშაოების შესრულება;
─ გაზსადენების, ნავთობსადენების და წყალსამეურნეო საინჟინრო სისტემების და ქსელების დაპროექტება და მშენებლობა;
 ─ საყოფაცხოვრებო, სამოქალაქო და საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა-ნაგებობების დაპროექტება;
─ მაღალი, საშუალო და დაბალი წნევის გაზსადენების, ნავთობსადენების და წყალსადენების მილების,ლითონკონსტრუქციების,რეზერვუარების შედუღებული პირაპირების ურღვევი კონტროლი და ტექნიკური დიაგნოსტიკა;
─ ავტო-გაზგასამართი სადგურების და მათი გაზმომარაგების ქსელების დაპროექტება და მშენებლობა და ექსპერტიზა.
─ გაზის მეურნეობის ექსპლუატაცია, სხვადასხვა სიმძლავრის ავტომატური გაზგამანაწილებელი სადგურების, კარადების, რეგულატორების, ოდორიზატორების და ფილტრების დაპროექტება, დამზადება და დანერგვა, სერ¬ვისული მომსახურება.
       კომპანია აღჭურვილია თანამედროვე ტიპის ულტრაბგერითი, რენტგენის მაგნიტურ-ფხვნილოვანი აპარატებით, თეოდოლიტით, ნიველირით და სხვა დამხმარე მოწყობილობებით.
       კომპანია თავის საქმიანობას აწარმოებს საქართველოს ტექნიკური ზედამხედველობის სახელმწიფო ინსპექციის მიერ 18.06.2007 წ. გაცემული უვადო ნებართვით № 06/184 და მეწარმე სუბიექტის სტანდარტით. მსტ 20783990-001-05,მსტ 20783990-002-05 გაცემული 2005 წლის 20 ივლისს საქართველოს რესპუბლიკის სტანდარტიზაციის, მეტ¬რო¬ლოგიის და სერტიფიკაციის დეპარტამენტის მიერ.(შემდგომში სასტ 20783990-001-2016 და სასტ 20783990-002-2016).
      კომპანია `სოვბის" მნიშვნელოვან ღირსებად მიაჩნია მისი განსაკუთრებული უნარი შემოქმდებითად ითანამშრომლოს წამყვან საინჟინრო ფირმებთან და კომპანიებთან, რის გამოც შესწევს უნარი თანამედროვე, საერთაშორისო სტანდარტების დონეზე შეასრულოს საკვლევ-საძიებო, საპროექტო და სამშენებლო სამუშაოები გაზსადენებზე, ნავთობსადენებზე, წყალსადენებზე და სხვა საინჟინრო ობიექტებზე.

საკონტაქტო ინფორმაცია

მაჩაბელის 1/6 (ლეონიძის 6)
(032) 2 999 614
(+995) 599 104 147
info@sovbi.ge
(+995) 571 20 61 73 sovbi@rambler.ru sovbi777@gmail.com